Даний Документ є офіційною пропозицією (офертою) для будь-якої юридичної та фізичної особи. Публічний Договір Оферти вважається укладеним після сплати Вами послуги реєстрації доменного імені.

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ХОСТИНГУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕНІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавест-Комп'терній світ», надалі "Виконавець", в особі Генерального директора Балюк О.А. з одного боку, і будь-яка юридична або фізична особа з іншого боку, надалі «Замовник», уклали даний Договір про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під послугами розуміється надання Замовнику:

1.1.1. Унікального імені (логіну) та паролю, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;

1.1.2. Реєстрацію доменних імен і підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS домену, що використовується;

1.1.3. Можливість організації імен електронної пошти, згідно тарифного плану, з об’ємом інформації, яказберігається в кожен момент часу в межах квоти, передбаченої тарифним планом;

1.1.4. Доступ до статистики відвідувань, при її активації;

1.1.5. Отримання необхідних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті.

1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

1.3. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену ТОВ «Хостмастер», адміністраторами регіональних зон України, та іншими організаціями.

1.3.1. При наданні сприяння Замовникові в реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмову організації у реєстрації домену з будь-яких причин, які не суперечать її внутрішньому Регламенту.

1.3.2. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:

- на момент реєстрації таке ім'я домену вільно;

- не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;

- в заявці зазначена повна та коректна інформація, необхідна для реєстрації;

- дотримані правила даної доменної зони.

1.3.3. Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього строку, передаються Замовнику, за умови внесення відповідної плати, згідно до п.3 оферти.

1.3.4. У випадку, якщо домен, що реєструється, з яких-небудь причин неможливо оформити на Замовника, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому, Виконавець не має право володіння на такі доменні імена і не претендує на них. У такому випадку замовник (Реєстрант) повністю усвідомлює ризики щодо неможливості довести право власності на домен і погоджується з ними. Виконавець забов’язується передати код-трансфера замовнику у випадку, якщо існує імовірність припинення надання послуг з регістрації доменів.

1.3.5. Замовник підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

1.3.6. За зареєстрований домен (домени) за поточним договором, повернення коштів не здійснюється ні за яких умов.

1.3.7. Зареєстрований домен (домени), з ініціативи Замовника може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.

1.3.8. Замовник погоджується з розглядом будь-яких суперечок, які виникають щодо доменних імен, згідно п.5 оферти.

1.3.9. Замовник може розміщувати будь-яку інформацію, яка не суперечить параметрам зазначеним у п.2, в межах квоти дискового простору, згідно тарифного плану.


2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця

2.1.1. Дотримуватися умов даного Договору.

2.1.2. Надавати Замовнику Послуги після зарахування платежу відповідно з сумою абонентської плати.

2.1.3. Реєстрація рахунку Замовника, за умови що домен вільний на момент реєстрації, шляхом передачі йому імені (логіну) та пароля доступу за допомогою електронної пошти.

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5. Проводити консультації по електронній пошті, пов'язані з особливостями налаштування сервера електронної пошти.

2.1.6. Забезпечувати за заявками Замовника своєчасне оновлення інформації про домени, а також вносити зміни в налаштування замовлених послуг відповідно до заявок Замовника (не більше 48 годин).

2.1.7. У разі втрати доменного імені, з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується сплатити Замовнику п'ятикратну вартість реєстрації доменного імені у відповідній зоні.


2.2. Обов'язки Замовника:

2.2.1. Виконувати умови даного Договору.

2.2.2. Надавати достовірну інформацію, необхідну для внесення в базу даних Реєстратора, а також інші відомості з питань, що виникають у зв'язку з діяльністю Замовника, відповідно до правил даного Договору.

2.2.3. Своєчасно оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.

2.2.4. Забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля.

2.2.5. Зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг.

2.2.6. При зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу.

2.2.7. Самостійно стежити за поточним станом інформації про домени і об'єкти, зареєстровані Виконавцем.

2.2.8. Надавати за запитом Виконавця в строк не пізніше 10 (Десять) робочих днів документи, що підтверджують достовірність інформації та відомостей, зазначених у п. 2.2.2. даного Договору.

2.2.9. Замовник не має права розміщувати на серверах Виконавця інформацію, яка суперечить законодавству України, морально етичним нормам, розпалюють расову та міжнаціональну ворожнечу.

2.2.10. Замовник не має права посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію у випадку, якщо це порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.


2.3. Права Виконавця:

2.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадки порушення ним обов'язків описаних в п.2.2, а також у таких випадках:

- Ненадходження оплати за Послуги у встановлені Виконавцем терміни;

- У разі недотримання Замовником параметрів хостингу, використанням більшого обсягу дискового простору, кількість сайтів, які розміщені, поштових скриньок, субдоменів, інших ресурсів;

- У разі недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами;

- Якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим абонентам, або нормальному функціонуванню мережі;

- У випадку, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованої розсилки (спам) в будь-якій з його форм, Виконавець має право заборонити доступ до даних, які знаходяться на сервері Виконавця без попереднього додаткового попередження;

- Здійснення Замовником дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

- Поширення Замовником чи передача ним необмеженому колу третіх осіб будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;

- Публікація та передача Замовником через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця;

- Відмовити або тимчасово призупинити надання послуг на власний розсуд;

2.3.2. Припиняти надання Послуг для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях.

2.3.3. Вносити зміни і доповнення в цей Договір і ціни на Послуги шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Виконавця.

2.3.4. При підвищених потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів в рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника - припинити його обслуговування без повернення грошових коштів.

2.3.5.Відмовити в наданні Послуг.

2.3.6.Блокувати та/або видаляти Акаунт у випадках порушення Абонентом умов даного Договору, при цьому повернення грошових коштів не проводиться.

2.3.7.Видаляти Акаунт в разі визнання його покинутим, приводом для цього є відсутність відвідуваня всіх інтерактивних веб-додатків (не враховується активність "Поштових форм", "Опитувань", "Статистики" і "Чата"), а також входів в Панель керування протягом мінімум 3 міс. Наявність діючої сплаченої Послуги гарантує, що Акаунт не буде визнаний покинутим.

2.3.8.В односторонньому порядку розірвати Договір з попередженням за 2 тижні, при цьому проводиться повернення грошових коштів за невикористаний період дії платних Послуг, спосіб повернення визначає Виконавець, термін повернення - 1 міс. За Послуги з реєстрації доменних імен повернення грошових коштів не проводиться.

2.3.9. Виконавець має право розкривати анонімні відомості про абонента виключно у випадках, передбачених законодавством України.


2.4. Права Замовника:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

2.4.2. В односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов'язаний попередити Виконавця за 1 місяць до дати розірвання Договору, при цьому ніяких грошових виплат або повернень внесених Замовником коштів Виконавцем не проводиться.

2.4.3. Отримати відповідь (технічну консультацію про послуги, що купуються) на заявку не пізніше ніж через добу від моменту подачі заявки. Заявкою є лист відправлений з керуючої скриньки Замовника із зазначенням його логіна в темі листа і тикет оформлений в системі керування послугами.3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів і умов оплати, які опубліковані на сайті Виконавця (http://www.diawest.net.ua). Абонентська плата та ціни на Послуги вказуються в національній валюті України. Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця.

3.2. Послуги надаються за умови внесення оплати, згідно обраного тарифного плану, за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата отримання Виконавцем сплаченої Замовником суми.

3.3. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю електронною поштою дату, суму платежу, а також за яку послугу здійснений платіж.

3.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити новий тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на офіційному веб-сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на e-mail Замовника. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його публікації на офіційному веб-сайті Виконавця.

3.5. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту утворення прострочення продовження послуг - логін Замовника і вміст його даних зберігаються за Замовником. Після закінчення цього терміну дані Замовника будуть автоматично видалені.

3.6. У разі утворення негативного балансу на акаунті Замовника, логін Замовника і вміст його електронної скриньки зберігаються за Замовником, а негативний баланс вважається кредитом, наданим Виконавцем. Умови кредитування Виконавець вправі встановлювати в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником.

3.7. Послуга може передаватися третім особам, у тому числі переводитися на обслуговування іншим компаніям при 100% оплаті наданих послуг або товарів гривнями за курсом НБУ або за домовленістю сторін.

3.8. У разі несвоєчасної оплати або несвоєчасного повідомлення Виконавця про проведену оплату, Виконавець має право припинити надання послуг.

3.9. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на сайті Виконавця та повідомлення електронною поштою, Замовник несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони (Виконавець та Замовник) несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством з урахуванням умов, встановлених даним Договором.

4.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі можливі зусилля і заходи з метою недопущення цього.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовникові в результаті використання або неможливості користування Послугами або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

4.4. Замовник несе відповідальність за будь-які свої дії і бездію, як умисні, так і ненавмисні, а рівно за будь-які дії і бездію осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням інформації у мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили або можуть спричинити порушення будь-якого законодавства, а також за будь-який збиток, заподіяний вищезгаданими діями або бездією Виконавцеві, третім особам та моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і бездію Замовника або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і бездії.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за збиток, понесений Замовником та третіми особами через розголошення, втрати Замовником або крадіжки у Замовника облікових даних.

4.6. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, які розповсюджуються в Інтернет і надаються Замовнику за допомогою Послуг.

4.7. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

4.8. Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника або із службової області (Білінг-акаунта) на офіційному веб-сайті Виконавця. Контактним e-mail вважається адреса, вказана при реєстрації на офіційному веб-сайті Виконавця. Замовник може змінювати контактний e-mail в реєстраційній базі при вході в службову область (Білінг-акаунт) на офіційному веб-сайті Виконавця.

4.9. Розголошення таємниці, пов'язаної з комерційною діяльністю Виконавця, тягне за собою припинення договірних відносин із Замовником.

4.10. Замовник несе відповідальність за своєчасне подовження строку дії доменного імені.

4.11. Адміністратор та Оператор Реєстру не несе відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

5.1. Сторони (Виконавець та Замовник) будуть регулювати шляхом переговорів будь-які суперечливі питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з його виконанням. З усіх питань, не врегульованих Договором, а також при вирішенні суперечок, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.2. Претензії Замовника щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів після дати виникнення суперечливої ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

5.3. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

5.4. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації або осіб як експертів.

5.5. Виконавець залишає за собою право призупинити підтримку того чи іншого доменного імені до вирішення суперечки.

5.6. Суперечки, що виникають щодо доменних імен, розглядаються за процедурою, передбаченою відповідними реєстраторами доменів.

5.7. У випадку, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо суперечливих питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця відповідно до законодавства України.6. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Публічна оферта вступає в силу з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою.

6.2. Договір укладається на невизначений термін і діє протягом зазначеного строку за умови своєчасної і повної оплати Замовником послуг Виконавця.

6.3. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Замовнику без роз'яснення причин.

6.4. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовнику по електронній пошті. Ці зміни договору набувають чинності через десять днів після їх публікації на сайті Виконавця, якщо Замовник не надіслав свої мотивовані заперечення проти зміни умов договору. У цьому випадку зміни до Договору набувають чинності після врегулювання сторонами суперечливих моментів.

6.5. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов'язаний попередити Виконавця за 30 днів до дати розірвання Публічної оферти. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника, залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає.7. АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «Діавест-Комп'терній світ»

Юридична адреса: 03039, м.Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 / 1 А

Фізична адреса: 08130, Київська обл.

с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 5

Розрахунковий рахунок: 26001001721001

Банк: ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»

в м.Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25

МФО: 380719

ЄДРПОУ: 36376703

ІПН: 363767026505

Свідоцтво платника ПДВ: 100221448

Ген. директор - Балюк Олена Анатоліївна

Тел. 251-11-11, 422-55-33

 
© 2013 Diawest.net.ua