Веб (Хостинг, Домени, Сайти) | Ціна реєстрації доменів | Регламент публічного Інтернет - сервісу WHOIS

Регламент публічного Інтернет - сервісу WHOIS

1.1. Сервіс WHOIS - є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP.

1.2. Інформація сервісу WHOIS може бути представлена українською, російською та/або англійською мовами.

1.3. Адміністратор будь-якого домену не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації що надається сервісом WHOIS.

1.4. Запис про доменне ім'я, що відображається сервісом WHOIS, містить такі поля:

1.4.1. Domain: доменне ім'я. Обов'язкове поле, один рядок.

1.4.2. Admin-c: nic-handle адміністративного контакту доменного імені.

1.4.3. Tech-c: nic-handle контакту, який технічно супроводжуватиме доменне ім'я.

1.4.4. Status: стан доменного імені, який може приймати такі значення:

1.4.4.1. OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss - доменне ім'я делеговано, строк делегування - до вказаної дати.

1.4.4.2. HOLD-SINCE YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені призупинено від вказаної дати на строк 30 діб.

1.4.4.3. FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss - доменне ім'я делеговане. Внесення будь - яких змін в запис про доменне ім'я заблоковано Адміністратором.

1.4.4.4. CANCELLED YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені скасоване від вказаної дати.

1.4.4.5. BLOCKED YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені призупинено. Реєстрація доменного імені зберігається до дати закінчення строку реєстрації. Після вказаної дати доменне ім'я скасовується.

1.4.5. Dom-public: категорія доменного імені. Відмітка "YES" у цьому полі означає, що домен публічний, відмітка "NO" - що домен приватний.

1.4.6. Nserver: ім'я сервера імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Обов'язкове поле, не менше двох, але не більше десяти рядків. В разі, якщо доменне ім'я цього сервера імен включає назву доменного імені, в якому воно використовується, додатково відображається запис про такий сервер. Запис про сервер імен містить такі поля:

1.4.6.1. Nserver: ім'я сервера імен. Обов'язкове поле, один рядок;

1.4.6.2. IP-addr: IP-адреса сервера імен. Обов'язкове поле, один рядок;

1.4.7. Mnt-by: nic-handle контакту, який обслуговує доменне ім'я та має право вносити зміни про таке доменне ім'я;

1.4.8. Created: nic-handle контакту, за заявкою якого було зареєстроване таке доменне ім'я;

1.4.9. Changed: nic-handle контакту, який останнім вносив зміни до запису, та дата внесення цих змін.

1.4.10. Source: умовна назва, текстовий рядок.

 
© 2013 Diawest.net.ua