Диспетчеризація

Диспетчеризація і управління обладнанням

Будь-яка сучасна будівля, чи то житловий будинок, чи спортивна споруда, чи торгівельний або офісний центр, обов'язково містить солідний обсяг інженерного обладнання, причому число цього обладнання безперервно збільшується. Системи диспетчеризації будинків - це головна ланка в єдиній інформаційно-керуючій інфраструктурі будови. Впровадження систем диспетчерського контролю та управління житлових та промислових об'єктів дозволяє забезпечити ефективне і безпечне функціонування обладнання всіх систем.

Стандартна система контролю, управління і диспетчеризації складається з шаф автоматики (ША) і диспетчерського пункту. У свою чергу, шафа автоматики вміщує в себе вільно програмований контролер, оснащений модулями вводу-виводу, який забезпечує функції управління, а також збору даних з певного інженерного обладнання.

Розташування та кількість шаф автоматики визначається для кожного будинку окремо, і в основному залежить від його планування і місця установки технологічного обладнання. Найбільш вдалий варіант установки шаф автоматики в безпосередній близькості від інженерного обладнання.

Автоматизована система контролю, управління і диспетчеризації (АСКУД) дозволяє об'єднати всі підсистеми в єдину інтелектуальну систему управління функціями будівель і споруд.

Основне призначення АСКУД в цілому та автоматизації інженерних систем зокрема - забезпечення ефективності функціонування всіх інженерно-технічних систем, економія електроенергії, запобігання та оперативне усунення будь-яких екстремальних ситуацій, що виникають в процесі експлуатації будівлі, максимальне зниження наслідків можливої ??шкоди, скорочення витрат на експлуатацію та обслуговування будівель і споруд. Диспетчеризація інженерних систем забезпечує узгоджену роботу окремих ланок керованого об'єкту з метою підвищення техніко-економічних показників, ритмічності роботи, кращого використання виробничих потужностей.

Перевагою диспетчеризації інженерних систем є можливість цілодобового моніторингу систем будівель. Вся інформація надходить в режимі реального часу і відображається у формі таблиць, графіків, голосових повідомлень або мнемосхем, маючи можливість безпосередньо вказати окремий пристрій в системі. Здійснення своєчасного контролю істотно збільшує експлуатаційний термін інженерних систем, а дистанційне керування всіма параметрами дозволяє знизити енерговитрати і економити час персоналу.

Компанія DiaWest впроваджує на об'єктах автоматизовані системи управління, диспетчерського контролю та управління інженерним обладнанням житлових, адміністративних будівель, торгівельних комплексів, житлових мікрорайонів та споруд різного призначення.

 
© 2013 Diawest.net.ua