Системи оповіщення

Призначення систем сповіщення

У повсякденному житті ми досить часто стикаємось з системами оповіщення та озвучування приміщень і відкритих об’єктів. Це оголошення в метро, реклaмa в супермаркетах, екстрений пошук співробітника на території заводу, оголошення на вокзалах, музичний супровід в кафе тощо. Жоден об’єкт промисловості, охорони здоров’я та культури не обходиться без систем оповіщення. Cлід зазначити, що основна функція даних систем - попередження про виникнення пожежі чи іншої аварійної ситуації та керування процесом евакуації з небезпечних зон. Основним нормативним актом щодо оснащення об’єктів системами оповіщення в Україні є ДБН В.1.1-7-2002 (пожежна безпека об’єктів будівництва). Згідно з цим документом, системи озвучування та оповіщення повинні забезпечити своєчасне розповсюдження інформації про виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації та сприяти швидкій евакуації людей з небезпечної зони. У повсякденному житті системи оповіщення зазвичай використовують для озвучування та передачі повідомлень інформативного та рекламного характеру.

Розрахунок та монтаж сучасних систем оповіщення виконується враховуючи не тільки площу, але й геометричну форму, висоту, призначення, рівень шуму приміщень.

Визначити рівень шуму на об'єкті можна вимірявши його, або скориставшись таблицями з приблизними рівнями шуму для різноманітних типів приміщень. Виходячи з отриманих даних та враховуючи архітектуру, витягнутість приміщення, висоту стелі, геометричну форму об’єкту, застосовуються різні типи гучномовців та виконання відповідних акустичних рішень.

Вірний вибір типу гучномовців та їх розташування у приміщенні впливає на рівномірність розподілу звукового тиску, а також запобігає накладанню звукових хвиль та утворенню ”звукових ям “, зменшує рівень зайвої реверберації та загальної гулкості приміщень. Це сприяє розбірливості та рівномірності розподілу звуку у приміщеннях та на відкритих ділянках (платформи вокзалів, плаци, двори шкіл).

Гучномовці для систем озвучування відрізняються за умовами та місцем застосування. Головна їх відмінність полягає у пристосуванні до роботи з джерелом звукового сигналу, що працює на нагрузці в 70-100 В. Це, в свою чергу, забезпечує високу якість сигналу при передачі його великій кількості гучномовців різної потужності та на великі відстані без застосування дорогого акустичного кабелю. У системах сповіщення гучномовці монтуються з паралельним з’єднанням на одну лінію або декілька ліній (при будівництві багатозонної системи сповіщення) двожильним мідним дротом у заземленому металорукаві. У багатозонних системах гучномовці об'єднуються в групи по зонах, що і визначає кількість кабельних ліній від підсилювача.

Існує декілька видів гучномовців:

- Стельові гучномовці використовують у відносно невисоких приміщеннях з великою горизонтальною площею. Вони забезпечують рівномірний розподіл звукового тиску незалежно від умеблювання та заповненості приміщення. Звук таких гучномовців спрямовано зверху вниз. Монтуються гучномовці безпосередньо в підвісну стелю.

- Настінні гучномовці застосовуються в приміщеннях, де немає можливості встановити гучномовці на стелі. Такі гучномовці відрізняються більш високою якістю та розбірливістю звучання, оскільки мають повноцінний SB-пластиковий корпус. Також настінні гучномовці виробляються в дерев’яному корпусі. При використанні настінних гучномовців велику увагу приділяють місцю та висоті розташування гучномовців. Так, наприклад, розташування настінних гучномовців у кутках кімнати з великою ймовірністю викличе ефект ”стоячої хвилі “ та призведе до накладання, а іноді і до затухання звукового сигналу, що підвищить віддачу низьких частот та негативно вплине на якість та розбірливість звукових програм.

- Всепогодні рупорні гучномовці використовуються на відкритих і закритих об'єктах (приміщеннях) з досить низькими температурами або з високим рівнем вологості. Рупорні гучномовці, зазвичай не псуються від прямого потрапляння вологи та надійно працюють в умовах низьких температур, постійного впливу вологи та прямого попадання сонячних променів. Тому ці гучномовці виготовляються в aлюмінієвих і плaстикових корпусaх. Подібні акустичні системи застосовуються для повідомлень в цехaх, шaхтaх, a тaкож у великих склaдських приміщеннях, термінaлaх, де виникає можливість конденсування вологи через часті перепади температур. Цей тип гучномовців має вузький діaпaзон чaстот, але досить великий звуковий тиск та гострий кут спрямованості акустичного сигналу. Саме ці показники сприяють застосуванню рупорних гучномовців для озвучування великих відкритих площ. Слід також зазначити, що використання рупорних гучномовців всередині приміщень з невеликою площею призведе до різкого зниження розбірливості звукових сигналів.


У складних системaх оповіщення застосовуються блоки комутатції автоматики та контролю. За допомогою комутаторів з'являється можливість керувати системою оповіщення на відстані за допомогою віддалених блоків контролю зонами, мікрофонних консолей, а також використовувати телефонні лінії для передачі голосових повідомленнь та керувати всією системою відомчого мовлення. Адаптори звукового сигналу забезпечують можливість інтеграції дротового мовлення в системи оповіщення. Така система може значно здешевити побудову системи дротового мовлення, оскільки відпадає потреба у прокладенні окремої розгалуженної системи радіофікації споруди.

Існують також блоки керування живленням підсилювачів та блоки резервування підсилювачів. Нерідко комутатори об'єднують в собі декілька функціональних блоків — являють собою готові рішення для побудови розгалудженої системи прередачі повідомленнь всередині та назовні приміщень.

Побудова систем оповіщення з використанням віддалених мікрофонних консолей дозволяє передавати голосові повідомлення у задані зони та приміщення (в тому випадку, коли консоль обладнано присторями для можливості вибору зон) з різним рівнем пріорітетності передачі сигналу. Такі консолі не надають можливості передачі аудіосигналу, а забезпечують лише передачу голосових повідомлень.

За допомогою телефонного інтерфейсу можна забезпечити передачу голосових повідомлення у всі зони, або у заздалегідь вибрану зону без прокладання додаткових кабельних ліній. Також існує можливість керування всією системою оповіщення засобами телефонного інтерфейсу.

Блоки віддаленого контролю зонами надають можливість віщення голосових повідомленнь та аудіосигналу у задану зону і можуть бути розташовані безпосередньо у приміщенні, в яке потрібно вести трансляцію. Це дозволяє значно здешевити систему, оскільки, використовуючи блок віддаленого керування зонами, відпадає потреба у окремому звукопідсилюючому комплексі для передачі повідомленнь окремого приміщення. Такі рішення доцільно використовувати для окремого оповіщення спортивних залів басейнів та інших приміщеннь, що знаходяться в складі систем загального оповіщення.

Щоб забезпечити підсилення сигналів трансляції використовуються трансляційні підсилювачі потужності. Для простих ситем оповіщення використовують мікшуючі підсилювачі з можливістю підключення до них мікофонів та різних джерел звукового сигналу. Подекуди мікшуючі підсилювачі включають у себе засоби відтворення сигналу гонг генератори тощо. Для міксування великої кількості сигналів можуть використовуватись мікшерні пульти. Використання графічних еквалайзерів та інших приладів для обробки та корекції звукових характеристик сигналу також набули широкого застосування в сучасних системах сповіщення.

У системах оповіщення з великою кількістю зон доцільне використання кінцевих підсилювачів, що мають один або декілька незалежних вихідних каналів, які керуються блоками комутації автоматики та контролю. Це значно спрощує побудову розгалудженої системи та надає можливість скорегувати рівень гучності сигналу, що подається в певну зону, запобігаючи нагромадженню апаратури в радіорубці.

Підсилювачі систем оповіщення мають високу вихідну потужність, розвинену систему захисту від різних аварійних ситуацій та дозволяють проводити діaгностику стану ліній гучномовців, що надає можливість швидко визначити несправність або неправильність підключення лінії.

 
© 2013 Diawest.net.ua